Saldırgan Davranışlar | Psikoloji ve Danışmanlık

Saldırgan Davranışlar

aggrressive

Saldırgan davranışlar birkaç şekilde kendini gösterebilir, sözel saldırganlık, birinin diğer şahsa bağırması ya da olumsuz sözler söylemesidir, fiziksel saldırganlık ise birinin başka bir kişiye karşı gösterdiği yıkıcı bedensel güçtür. Saldırganlık, kişilerin kendilerine karşı yanlış yapıldığını hissettiğinde ve kendisini savunulacak başka kaynakların varolmadığını algıladığında ortaya çıkabilmektedir. İki önemli faktör öne çıkmaktadır. Baş etme yöntemleri (yukarda bahsettiğimiz kaynaklar) ve çaresizlik duygusu.

Ergenlik gelişimin çok hızlı olduğu bir süreçtir. Benlik, karşı cins, sosyal rollerle ilgili durumlara karşı gencin farkındalığı artar. Bu yeni farkında olduğu durumlarla baş edebilmesi için tanımlayıcı yeni kelimeler, deneyimini dinleyip anlayacak ebevynler ve rehber olabilecek rol modelleri gerekmektedir. Bahsettiğimiz kaynakların eksikliği hızlı değişim sürecinde ergenin bu değişimlere karşı kendisini zayıf ve yetersiz hissettiği duygularını oluşturur. Uzun süreli yetersizlik duygusu daha yoğun bir çaresizliğe ve dış dünyaya karşı mesafeli bir tutumu getirir.  Dış dünya ve kendi içsel süreçlerine yabancı kalan ergen için saldırgan davranışlar bir tür ittifak olur.

Saldırgan davranış sorunu gösteren ergenlerle yapılacak danışmanlık çalışmasının seyri için ergenin saldırganlık davranışlarına nelerin sebep olduğu ve tetiklediği tespit edilmelidir.

Saldırgan davranışlar ergene bazı ortamlarda popülerite ve avantaj sağlayabilmektedir. Bu yüzden saldırganlık davranışlarını direk ortadan kaldırmaya çalışmak ters etki yapacaktır. Yapılması gereken saldırgan davranışların arkasında yatan iyi niyeti bulmaktır. Baş vurulan saldırgan davranışlar ve iyi niyet arasındaki tutarsızlığı işbirlikçi bir diyalogla ergenin farkına varmasını sağlamak , ergeni davranış değişiminde çok daha etkili bir şekilde motive edecektir.

Bazı durumlarda ergenin saldırgan davranışı aile üyelerinin arasındaki etkileşim sonucu ortaya çıkabilmektedir. Bu tip durumlarda sadece ergenin değil tüm aile üyelerinin olduğu aile görüşmeleri yapılmalıdır. Söz konusu olan ergenin saldırgan davranışları, kimlerin etkileşimi ya da ne tür tutumlardan sonra ortaya çıktığı tespit edilmelidir.


YUKARI