Konuşma ve Bozuklukları | Psikoloji ve Danışmanlık

Konuşma ve Bozuklukları

konusma-bozukluklari2

Konuşma çeşitli organlarımızın ortaklaşa çalışarak ürettikleri seslerden yada ses birimlerinden oluşan hecelerle ve bunlardan oluşan sözcüklerle sağlanır.   Bu organlar gırtlak, ağız, geniz ve burun boşluklarıdır. Soluk borusunun üst kısmında bu organlar solukla çalışır. Ses düzeneğinizde içten dışa doğru ses telleri, gırtlak kapağı, küçük dil, dil ve dudaklar yer alır. Akciğerlerden başlayıp dudakta son bulan bu organların tümüne ses yolu denir. Sesin oluşması için havaya ve titreşime ihtiyaç vardır. İnsan sesinin oluşmasını akciğerlerden gelen hava ve gırtlaktaki ses tellerinin titreşimi sağlar. Bu süreçte ses tellerinin, dilin, dişlerin ve dudakların rolü büyüktür. Konuşmada aynı zamanda farklı kasların kasılmaları arasındaki eşgüdüm de söz konusudur.

Bu eşgüdümle ses ağız ve burun yollarından nefesle birlikte yayılır. Hızlı ve akıcı bir sese, düzgün bir telafuza sahip olabilmek için bütün hareketli ses organlarımızı belirli hareketlere alıştırmak gerekir.

Tüm bu ses süreçlerinde oluşabilecek yapısal veya işlevsel bozulmalar veya alışkanlıklar konuşmanın akıcılığını ve anlaşılırlığını bozar. Konuşmada ki bu bozukluklar zaman içinde tekrar ile alışkanlık haline dönüşür ve konuşma bu şekilde öğrenilmiş olur.

Merkezimizde çalışılan başlıca konuşma bozuklukları:

  • Kekemelik
  • Artikülasyon bozuklukları
  • Ses bozuklukları

YUKARI