Çocuk ve Ergen Terapisi | Psikoloji ve Danışmanlık

Çocuk ve Ergen Terapisi

cocuk-ergen-terapie2

Çocukluk ve ergenlik gelişim sürecinde biyolojik, sosyal, bilişsel ve duygulanım açısından akıl ve ruh sağlığı yerinde bireyler yaratmayı hedefleyen psikolojinin alt alanlarından birisidir. Çocuk ve ergenler kendi gelişimlerini belirlemede pasif bir konumdadır, daha çok sosyal çevrelerinin yönlendirmeleri etkilidir.bu yönlendirmelerle birlikte çocuklar gözlemledikleri sosyal davranışları zihinsel olarak yorumlarlar. Bu süreçlerin herhangi birisinde oluşabilecek engellenme veya bastırılma çocuk ve ergenin sosyal çevresi ve ya kendilik algısı üzerinde bozucu bir etki yaratmaktadır. Çocuk ve ergen psikoterapisi de bu dönemin normallikten sapma gösteren davranışlarını çocuğa ve aileye rehberlik ederek rehabilite etmektir.Bu rehberlik esnasında gelişim teorileri ve tedavi süreçlerini kullanır. Aile okul ve sosyal çevreyle ilişkisel problemleri çözümler veya bu ilişki ağını düzenler. Çocuk ve ergenlerin gelişim özellikleri, beceri ve farklılıklarının tespiti ile bu özellikleri özsaygı ve disiplini geliştirmeyi amaçlayan proğram ve eğitimlerimizle çocukların okul başarısı , etkileşim becerileri ve kişilik gelişimlerine önemli katkıda bulunur.


YUKARI