Madde ve Alkol Bağımlılığı | Psikoloji ve Danışmanlık

Madde ve Alkol Bağımlılığı

alkol-bagimli

Alkol ve madde bağımlılığı kronik bir rahatsızlıktır tıpkı şeker hastalığı ya da tansiyon rahatsızlığı gibi. Sosyal kullanıcı olmak ya da akşamcı olmak bağımlı olmak demek değildir. Bağımlı kişinin hayatında alkol ve madde merkezde yer almaktadır. Alkol ve maddeye ulaşma çabası kişinin hayatında maddi ve manevi kayıplara yol açmış ya da açmaya devam eder. Birey alkol ve maddenin etkisinden dolayı kişisel değerlerinden uzak davranır. Bu kayıpların farkında olmasına rağmen bağımlı kişi alkol ve madde almaya devam eder.

Bağımlılık bir karakter bozukluğu ya da zayıflık değildir. Kişi istemese bile vücut ister. Bağımlılığın tedavisi yoktur ama iyileşme sağlanır. Tedavide amaç bağımlı kişiyi aktif kullanımdan pasif bağımlı (sağlıklı bağımlı) durumuna gelmesinde yardımcı olmaktır.

Bağımlılık tedavsinde danışan ve işbirliği çok önemlidir. Tedavinin seyri terapiye gelen danışanın hangi aşamada olduğu ve neye ihtiyacı temel alınarak oluşturulur.

Tedavi 5 temel prensibe dayanır.

  1. Danışana Saygı
  2. Empati
  3. İçtenlik
  4. Danışanı güçlendirmek
  5. Harekete Geçmek

Alkolü ve maddeyi bırakıp bırakmamak danışana kalmıştır. Terapistin görevi danışan için güvenli bir alan oluşturmaktır. Güvenli ve işbirlikçi bir ortamda danışan –terapist diyaloğu sayesinde birey ihtiyaçlarının ve potansiyelinin farkına varabilir. Bunun ardından hangi yöne gidileceği daha net olur.

Aile Psikososyal Eğitim

Bağımlılık bir aile hastalığıdır. Bağımlılık rahatsızlığı olan bireylerin ailelerinde kısır döngü görülür. Bağımlı kişinin odak noktası alkol veya maddedir. Aile üyelerinin odak noktası ise bağımlı bireyin davranışlarıdır.  Bu algıya göre zamanla aile üyeleri bireyselliklerini yitirir ve yeni roller edinirler.Bağımlılık üzerine kurulmuş bu roller farkında olmadan bağımlılık döngüsünü besler. Bağımlı kişi temiz kalmaya başlasa bile bu rollerin ve etkileşimlerin durması daha zaman alır.

Aile üyelerinin bağımlılıkla ilgili bilgilendirilmesi ve nasıl tutumlar sergilemesi gerektiği bağımlılık tedavisinde çok önemlidir.


YUKARI