Kişilik Bozuklukları | Psikoloji ve Danışmanlık

Kişilik Bozuklukları

kisilik-bozukluk

Kişilik; duyguların, düşüncelerin, tutumların, alışkanlıkların oluşturduğu kişinin çevresine uyum göstermesini sağlayan işlevsel bir bütündür. Diğer insanlarla ilişkilerimizde algılarımızı oluşturan kişiliğimiz bozuk ve işlevsel olmayan inanç ve tutumlarla beslendiğinde çevremizle olan ilişkilerimizi bozar ve mutsuzluğun huzursuzluğun kaynağını oluşturur.

Bağımlı kişilik bozukluğu olan bir birey başkasının yardımı olmaksızın bir şeyi başaramayacağına, çekingen kişilik bozukluğu olan birey kaçınırsa sorunların yok olacağına, narsistik kişilik diğer bireylerden daha fazla özel bir ilgiyi hak ettiğine inanır. Borderline kişilikte ise birbirleriyle çelişen iki değer yargısı gözlenir. Bir yandan ‘Eğer biri bana yaklaşırsa korunmasız kalırım’ diye düşünürken aynı anda terkedileceğine dair bir başka düşüncesi daha vardır. Bu nedenle tüm ilişkileri onlar için incitebilir düzeydedir ve bu durum onların yakın ilişkilerinde sürekli bir çatışma ve karmaşa hakimdir.


YUKARI