Depresyon | Psikoloji ve Danışmanlık

Depresyon

depresyon

Depresif bozukluklar insanın kendisini, yaşantısını, dünyayı ve geleceğini olumsuz ve bozuk düşüncelerle algılamasıdır. Depresif kişiler olumsuz yaşantılarını, olduğunu varsaydıkları fiziksel, zihinsel veya ahlaki noksanlara atfederek kendilerini yetersiz ve çaresiz olarak algılarlar. Suçlu hissetmeye eğilimli, değersiz, suçlanmayı hak eden ve reddedilmiş olduklarına inanırlar. Kendilerini başarılı olmuş, kabullenilmiş veya kendisi ile ilgili iyi hisseden insanlar olarak görmekte zorlanırlar.

Deprese olmuş kişiler, yaşamlarını aşırı talepkar, haz ve ödülden yoksun, hedeflerine ulaşmasını engelleyen bir süreç olarak görürler. Her yaşam olayını başarılması zor ve diğer insanları bu başarının önündeki engeller olarak görür ve hissederler. Sıkıntılarının sürekli olacağını gelecekte daha fazla güçlük ve engellenmeyle karşılaşacaklarına inançtan kaynaklı derin umutsuzluk duyguları yaşarlar ve etkinlikleri giderek azalır ve kısırlaşır. Kendi olumlu özelliklerini görememe, başarılarını küçümseme görmezden gelme eğilimleri mevcuttur. Tüm bu eğilimler kişide kararsızlık, çeşitli durumlarda sonuca etki edemeyeceğine dair bir inanç geliştirir ve kişi bu durumlardan kaçmayı arzular. Bu kaçış arzusu kendisini özkıyım şeklinde de gösterebilir. Olumsuz inanç ve yaşantıların etkinleşmesi olayları nesnel olarak değerlendirme yetisini ve akıl yürütmeyi bozar. Hoş olmayan yaşam olayları başarısızlık ve yoksunluk inançlarını besledikçe olumsuz beklentiler ve suçluluk duyguları, yalnızlığa, kedere ve azalmış etkinliğe neden olur, kişi bunları kayıp ve başarısızlığın ek işaretleri olarak yorumlar ve olumsuz inançları daha da pekişir.


YUKARI