Bireysel Terapi | Psikoloji ve Danışmanlık

Bireysel Terapi

bireysel-terapi1Danışan ve danışman arasında , danışanın özel yaşamında deneyimlediği sorunların değerlendirilip çözüme ulaştırılmak için yapılan görüşmedir.

Danışan hayatında yeni bir döneme girmiştir ya da yaşam olaylarında uyguladığı otomatik davranışsal ritüel artık işlevsel olmaktan çok işlevsizlik yaratan bir kısır döngüye neden olmaya başlamıştır.

Bireysel danışmanlıkta, danışan ve danışman arasındaki diyalog sayesinde danışan yaşadığı sıkıntıya başka açılardan da bakabilmeye başlar. Ayrıca duygularını paylaşmasından ötürü oluşan içsel rahatlama sayesinde çözümle ilgili daha çok olasılığın olduğunu görür.

Özetleyecek olursak bireysel danışmanlıkta kişinin yaşadığı sıkıntı yeni çerçevelerden ele alınır ve çözüm için diğer olasılıklar tespit edilir.

Danışanın yaşadığı sıkıntı daha complex olabilir ve farklı bakış ve çözüm olasılıklarının tespit edilmesine indirgemek mümkün olmaz. Bu tip complex durumlar, kayıp, travmatik yaşantı, kronik bir hastalığının olduğunu öğrenmek gibi daha ciddi sorunları içerir.

Kronik rahatsızlık teşhisi almış kişiler sahip oldukları rahatsızlıkla ilgili farklı algı ve baş etme süreçleri vardır.

 1. Farkındalık öncesi
 2. Farkındalık
 3. Karar verme
 4. Eylem
 5. Sürdürme

Danışanın ihtiyaçları ve nerede olduğunun tespit edilmesi üzerine kişiye özgü bir danışmanlık görüşmesi planı yapılır.

Yakın kayıplarında insanlar yas sürecinde de belirli aşamalardan geçerler

 1. İnkar
 2. Öfke
 3. Pazarlık etme
 4. Depresyon
 5. Kabullenmek

Her danışan yaşadığı kayıpta farklı bir süreçte olabilir danışmanın bunu iyi tespit etmesi ve danışanın bulunduğu yas aşamasına uygun bir danışmanlık planı uygulaması gerekmektedir.

Yaşanan sıkıntı gündelik hayat problemi ya da bir kriz içeriyor olsun bireysel danışmanlık görüşmesini oluşturan temel unsur saygı ve empatik yanıtlamalardır.

Bireysel danışmanlar 4 temel etik kurala uyarlar ve bu 4 temel etik kural bireysel danışmanlık görüşmelerinin de temelini oluşturur. Bunlar

 1. Saygı
 2. Yeterlilik
 3. Sorumluluk
 4. Doğruluk

Saygı: Bireysel danışmanlıkta danışanın ruhsal bütünlüğüne ve insani değerlerine önem verilir.  Danışanın mahremiyeti ve kendi kaderini belirleme hakkına büyük özen gösterilir.

Yeterlilik: Bireysel danışmanlar profesyonel yeteneklerini sürekli geliştirmek ve etik konularla ilgili farkındalıklarını etkin tutumak için çalışmalar ve eğitimlere katılırlar.

Sorumluluk: Bireysel danışmanlıkta ilk prensip “zarar vermemektir”.  Danışmanlık hizmeti alan bireyin danışmanlıktan yarar görmesi, danışmanlık görüşmelerinin danışanın işlevselliği ve insani değerler açısından zarar oluşturmaması için sürekli özen gösterilir.  Danışmana bağlılık geliştirilmesi, bireysel danışmanlığın temel hedeflerine ulaşılmıştır ve devamı sadece ekonomik sömürüye neden olabilme gibi durumlara karşı danışmanlar sürekli içsel farkındalık oluşturmalı ve bunun için süpervizyon almalıdırlar.

Doğruluk: Bireysel danışmanlıkta danışan ile olan ilişkide dürüstlük, samimiyet, netlik olmazsa olmaz durumlardır. Bireysel danışman kendi uzmanlık yaklaşımını, limitlerini, uygulanacak danışmanlık stratejileri konusunda danışanın anlayacağı şekilde anlatması gerekir. Bireysel danışmanlıkta danışanlar kendilerinin uzmanı olarak değer görürler. Danışmanın otoritesi ile pasifleştirilen danışan temalı görüşmeler zarar vericidir. Temel odak danışanın merkez rolde olduğu ve işbirliğine dayanan bir görüşme ortamının yaratılmasıdır.


YUKARI